Besiktning

feature image

CHESB anlitas av Besiktningsman.se, oberoende expert på husbesiktning & KA enligt Plan- & bygglagen.

read more.....

Ledning/Samordning/Projektering

feature image

Projektstyrningsområdet har traditionellt haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete. Då det oftast går lång tid mellan beställning av projektet och själva genomförandet är det av största vikt att projektledare och styrgrupp håller kontroll över själva processen.

read more.....

Om oss

feature image

Vilka är vi på CHESB? Läs mer om vår bakgrund, erfarenhet och inriktning.

read more.....